CÔNG TY NAM BỘ nhận thiết kế website tử đơn giản đến phức tạp, nâng cao theo yêu cầu của quý khách.

  • Thiết kế Website cơn bản

- Chi phí thiết kế và lập trình miễn phí

- Khách hàng đóng phí thuê bao Hosting 2.000.000 (3.000 MB)

- Sau khi làm xong Website, chúng tôi nhận chăm sóc Website với những mức như sau:

+ 200.000/tháng

+ 300.000/tháng

+ 400.000/tháng

+ 500.000/tháng

- Tuỳ theo mức độ, tính chất và nhu cầu của doanh nghiệp quý vị.

- Tất cả chỉ nhận năm đầu tiên, các năm sau miễn phí, nhưng vẫn chưa chăm sóc và bảo hành.

  • Thiết kế Website nâng cao:

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ đơn giản đến nâng cao.

tl_files/Upload-here/quang cao/quang-cao-cong-ty.gif