Công ty Nam Bộ VN nhận dịch vụ sử dụng, chăm sóc Email theo yêu cầu của quý khách, gói sử dụng dịch vụ như sau:

Qua Hosting của Website: Miễn phí, chỉ thu phần quản trị, tuỷ theo nhu cầu sử dụng của quý khách.

Sử dụng Mail (SER)