Thực hiện từ khóa lên TOP 10 trang 1 Google từ 3.500.000đ trở lên tùy theo từ khóa quảng cáo.

Sau khi lên TOP duy trì hàng tháng từ 300.000đ/tháng  trở lên.