Hình thức 1: Nhận trọn gói tùy theo yêu cầu của khách  hàng

Hình thức 2: Khách  hàng  mở  thẻ Masterscard  nộp tiền vào thẻ để sử dụng – Công ty NAM BỘ nhận dịch vụ kỹ thuật 500.000đ/tháng ( từ khóa chạy suốt 24h)